ASUS ROG G551JW - Använda gester för pekskärmspanel

background image

Använda gester för pekskärmspanel

background image

32

E-manual för bärbar dator

Överkantssvepning

Fingerglidning

På startskärmen svep från

överkanten på skärmen för

att visa fältet Customize

(Anpassa).

Om en app körs, svep från

överkanten på skärmen för

att visa dess meny.

Glid med fingrarna för att rulla

upp och ned och glid med fingret

för att panorera åt höger eller

vänster på skärmen.

Zooma ut

Zooma in

För samman två fingar på

styrplattan.

Sprid isär två fingar på

styrplattan.

background image

E-manual för bärbar dator

33

Tryck/dubbeltryck

Tryck och håll

Tryck på en app för att

öppna den.

I skrivbordsläge,

dubbeltryck på ett program

för att starta det.

För att flytta en app, tryck

på och håll kvar apprutan

och dra den till en ny plats.

För att stänga en app,

tryck på och håll kvar

överkanten av appen som

körs och dra den ned till

nederkanten av skärmen

för att stänga den.

background image

34

E-manual för bärbar dator

Svep upp

Svep ner

Svep upp från Start-skärmen för att

starta Apps-skärmen.

Svep ner från Apps-skärmen för

att återvända till Start-skärmen.

background image

E-manual för bärbar dator

35