ASUS ROG G551JW - Prehľad

background image

Prehľad

4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované Rozhodnutie

Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje v prípade všetkých nie

hlasových koncových zariadení s vytáčaním DTMF, ktaleboé sa nebudú pripájať k

analógovej sieti PSTN (verejná komutovaná telefónna sieť).

CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek na príslušenstvo,

a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem koncových zariadení

podpaleboujúcich službu hlasového telefonovania pomocou počítača) k

analógovým verejným komutovaným telefónnym sieťam, v rámci ktaleboých sa

adresovanie siete, ak je poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného

signálu s duálnym tónom.