ASUS ROG G551JW - Vypnutie prenosného počítača

background image

Vypnutie prenosného počítača

Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných

postupov:

alebo

Ak chcete prenosný počítač nalebomálne vypnúť,

poklepte na tlačidlo na paneli Charms bar (Panel

Kúzlo) a

m na tlačidlo

> S Shut down

(Vypnúť).

Na prihlasovacej obrazovke poklepte na tlačidlo

> Shut down (Vypnúť).

Svoj prenosný počítač môžete tiež vypnúť pomocou

režimu Desktop. Za týmto účelom spustite režim

Desktop a potom stlačte kombináciu tlačidiel alt

+ f4, čím spustíte okno Vypnúť. V rozbaľovacom

zozname zvoľte možnosť Shut Down (Vypnúť) a

potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a

podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň štyroch (4)

sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.