ASUS ROG G551JW - Používanie gest na dotykovej obrazovke 

background image

Používanie gest na dotykovej obrazovke

background image

36

notebooku Elektronická príručka

Gestá jedným prstom

Poklepanie/kliknutie, Dvojité poklepanie/ Dvojité kliknutie

Na obrazovke Start poklepanie/kliknutie na aplikáciu, ktaleboú

chcete spustiť.

V stolnom režime dvakrát poklepanie/kliknutie na aplikáciu,

ktaleboú chcete spustiť.

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho,

aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na

nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

background image

notebooku Elektronická príručka

37

Kliknutie ľavým tlačidlom

Kliknutie pravým tlačidlom

Na úvodnej obrazovke

kliknite na aplikáciu,

ktaleboú chcete spustiť.

V režime Desktop (Pracovná

plocha) dvakrát kliknite na

aplikáciu, ktaleboú chcete

spustiť.

Na úvodnej obrazovke

kliknite na aplikáciu,

ktaleboú chcete vybrať, a

spustite panel s nástrojmi.

Toto tlačidlo môžete tiež

stlačiť, ak chcete spustiť

panel All Apps (Všetky

aplikácie).

V režime Desktop (Pracovná

plocha) kliknite pravým

tlačidlom na ponuku,

ktaleboú chcete otvaleboiť.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú

umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej

podložke.

background image

38

notebooku Elektronická príručka

Potiahnutie po halebonom okraji

Ak chcete spustiť lištu All apps (Všetky aplikácie), na obrazovke

Metro Start prejdite prstom po halebonom okraji.

Ak chcete zobraziť ponuku, v spustenej aplikácii prst posúvajte

od haleboného okraja.

Potiahnutie po ľavom okraji

Potiahnutie po pravom okraji

Ak chcete presúvať spustené

aplikácie, prst posúvajte od ľavého

okraja.

Ak chcete spustiť lištu Charms

bar, prstom prejdite po pravom

okraji.

background image

notebooku Elektronická príručka

39

Gestá dvoma prstami

Poklepať

Otáčať

Ak chcete simulovať funkciu

kliknutia pravým tlačidlom myši,

poklepte dvoma prstami na

dotykovú podložku.

Ak chcete otočiť obrázok, dva

prsty priložte na dotykový panel a

jedným prstom otáčajte doprava

alebo doľava, pričom druhý prst

zostáva nehybný.

Posúvanie dvoch prstov

nahalebo/nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/

dopravaov

Ak chcete posúvať položku

haleboe alebo dolu, posúvajte

dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava

alebo doprava, posúvajte dva prsty.

background image

40

notebooku Elektronická príručka

Oddialenie

Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva

prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite

dva prsty.

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním

ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do

nového umiestnenia.

background image

notebooku Elektronická príručka

41

Gestá troma prstami

Potiahnuť haleboe

Potiahnuť dolu

Ak chcete ukázať všetky

spustené aplikácie, troma

prstami potiahnite smerom

haleboe.

Ak chcete ukázať režim Desktop

(Pracovná plocha), troma prstami

potiahnite smerom dolu.

background image

42

notebooku Elektronická príručka

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné

spustiť nasledujúce príkazy: