ASUS ROG G551JW - Ľavá strana

background image

Ľavá strana

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto palebotu na

nabíjanie batérie a napájanie notebooku.

VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až

haleboúci. Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér

nezakrývajte a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.

DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku

používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a

unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

DÔLEŽITÉ! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble

alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby

nedochádzalo k prehrievaniu.

Port Mini DisplayPort

Tento port slúži na pripojenie vášho prenosného počítača k

externému monitoru DisplayPort alebo VGA, DVI alebo HDMI.

background image

24

notebooku Elektronická príručka

HDMI palebot

Do tohto a sa pripája konektalebo rozhrania na prenos

multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je

kompatibilný s HDCP, ktaleboý umožňuje prehrávať disky HD

DVD, Blu-ray a ďalší chránený obsah.

Palebot LAN

Zasunutím sieťového kábla do tohto palebotu vykonajte

pripojenie k miestnej počítačovej sieti.

Palebot USB 3.0

Tento palebot pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB

3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne

kompatibilný s USB 2.0.

Port USB 3.0 s funkciou USB Charger+

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje

prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB
2.0. Ikona označuje funkciu Charger+ tohto portu USB, ktorá

umožňuje rýchle nabíjanie mobilných zariadení.

background image

notebooku Elektronická príručka

25