ASUS ROG G551JW - Setări din BIOS

background image

Setări din BIOS

NOTĂ: Poziţia efectivă a portului LAN diferă în funcţie de model.

Consultaţi capitolul precedent pentru a vedea unde se află portul LAN.

Boot (Pornire sistem)

Acest meniu vă permite să stabiliţi prioritatea dispozitivelor de pornire

a sistemului de operare. Atunci când stabiliţi această prioritate, puteţi

consulta următoarele proceduri.

1.

În ecranul Boot (Pornire sistem), selectaţi Boot Option #1. (Pornire

sistem prima opţiune).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system boot

order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

82

Manual electronic pentru notebook

2.

Apăsaţi pe

şi selectaţi un dispozitiv, conform cu Boot

Option #1 (Pornire sistem prima opţiune).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Manual electronic pentru notebook

83

Security

(Securitate)

Acest meniu vă permite să setaţi parola de administrator şi parola de

utilizator pentru accesarea notebookului. De asemenea, acest meniu

vă permite să controlaţi accesul la unitatea de hard disc, la interfaţa de

intrare/ieşire (I/O) şi la interfaţa USB.

NOTĂ:

Dacă instalaţi o User Password (Parolă utilizator), vi se va

solicita să introduceţi această parolă înainte de intrarea în

sistemul de operare al notebookului.

Dacă instalaţi o Administrator Password (Parolă

administrator), vi se va solicita să introduceţi această parolă

înainte de intrarea în sistemul BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

P a s s w o r d . T h e

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

84

Manual electronic pentru notebook

Pentru a seta parola:

1.

În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password
(Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).

2.

Introduceţi o parolă şi apăsaţi

.

3.

Introduceţi din nou parola şi apăsaţi

.

Pentru a şterge parola:

1.

În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password
(Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).

2.

Introduceţi parola curentă şi apăsaţi pe

.

3.

Nu completaţi nimic în câmpul Create New Password (Creare

parolă nouă) şi apăsaţi pe

.

4.

Selectaţi Yes (Da) în caseta de confirmare, apoi apăsaţi pe

.

background image

Manual electronic pentru notebook

85

Securitate interfaţă I/O (intrare/ieşire)

În meniul Security (Securitate) puteţi accesa I/O Interface Security

(Securitate interfaţă I/O) pentru a bloca sau a debloca anumite

funcţii de interfaţă ale notebookului.

Pentru a bloca interfaţa I/O:

1. Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O.

2.

Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

.

3. Selectaţi Lock (Blocare).

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

86

Manual electronic pentru notebook

Securitate interfaţă USB

De asemenea, meniul I/O Interface Security (Securitate interfaţă

I/O) vă permite să accesaţi USB Interface Security (Securitate

interfaţă USB) pentru a bloca sau a debloca porturi şi dispozitive.

Pentru a bloca interfaţa USB:

1.

Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O >

Securitate interfaţă USB.

2. Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

Blocare.

NOTĂ: Dacă setaţi USB Interface (Interfaţă USB) la Lock (Blocare), se

blochează şi se ascund, de asemenea, External Ports (Porturi externe) şi

alte dispozitive din USB Interface Security (Securitate interfaţă USB).

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

Manual electronic pentru notebook

87

Set Master Password (Setare parolă principală)

În meniul Security (Securitate) puteţi utiliza Set Master

Password (Setare parolă principală) pentru a configura un

acces bazat pe parolă la unitatea de hard disk.

Pentru a seta parola HDD:

1.

Din ecranul Securitate faceţi clic pe Setare parolă

coordonator.

2.

tastaţi o parolă şi apăsaţi pe

.

3.

Retastaţi pentru confirmarea parolei şi apăsaţi pe

.

4.

Faceţi clic pe Setare parolă utilizator şi repetaţi paşii

precedenţi pentru a seta parola utilizatorului.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

S e t H D D M a s t e r

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

88

Manual electronic pentru notebook

Save & Exit (Salvare şi ieşire)

Pentru a păstra setările de configurare, selectaţi Save Changes and Exit

(Salvare modificări şi ieşire) înainte de a ieşi din BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Manual electronic pentru notebook

89

Actualizarea BIOS-ului.

1.

Verificaţi modelul exact al notebookului dvs. şi apoi descărcaţi

cel mai recent fişier BIOS pentru modelul dvs. de pe site-ul Web

ASUS.

2.

Salvaţi o copie a fişierului BIOS descărcat pe o unitate de memorie

flash.

3.

Conectaţi unitatea de memorie flash la notebook.

4.

Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe

în timpul procedurii

POST.

5.

În programul BIOS Setup (Configurare BIOS), faceţi clic pe

Advanced (Complex) > Start Easy Flash (Pornire Actualizare
uşoară),
apoi apăsaţi pe

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

90

Manual electronic pentru notebook

6.

Localizaţi fişierul BIOS descărcat pe unitatea de memorie flash,
apoi apăsaţi pe

.

7.

După procesul de actualizare BIOS, faceţi clic pe Exit (Ieşire) >

Restore Defaults (Restabilire setări implicite) pentru a restabili

sistemul la setările implicite.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G551
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Manual electronic pentru notebook

91