ASUS ROG G551JW - Prezentare generală

background image

Prezentare generală

În data de 4 august 1998 a fost publicată în Jurnalul oficial al Curţii Europene

decizia Consiliului european referitoare la CTR 21. CTR 21 se aplică tuturor

echipamentelor terminale non-voce cu apelare prin DTMF destinate conectării la

PSTN (Reţea telefonică publică comutată) analog.

CTR 21 (Reglementarea tehnică comună) referitoare la exigenţele de racordare

pentru conectarea la reţelele telefonice analogice publice comutate a

echipamentelor terminale (cu excepţia celor care care preiau telefonia vocală

în cazurile justificate) pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin

semnalizarea de multifrecvenţă bitonală.