ASUS ROG G551JW - Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

background image

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon),
powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy

napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak),

300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany

zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń

bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i

obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:

Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu

wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w

pobliżu basenu kąpielowego.

Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami

elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z

wyładowania atmosferycznego.

Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i

dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów.

Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się

z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych

szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię

chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej

reakcji chemicznej.

Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ

baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania

specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka

zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.

Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń,

ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub

wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem

UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych

sprzedawców.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

129