ASUS ROG G551JW - Przegląd

background image

Przegląd

4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy, opublikowana

została Decyzja Rady Europy dotycząca CTR 21. CTR 21 stosuje się do wszystkich

nie głosowych urządzeń terminalowych z wybieraniem DTMF, przeznaczonych

do łączenia z analogowymi sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network

[Publiczna przełączana sieć telefoniczna]).

CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy techniczne])

dotyczą wymagań w sprawie łączenia urządzeń terminalowych z analogowymi,

publicznymi sieciami telefonicznymi (z wyłączeniem urządzeń obsługi telefonii

głosowej), w których adresowanie sieciowe, o ile jest dostępne, jest uzyskiwane

poprzez dwutonowe sygnałowanie wieloczęstotliwościowe.