ASUS ROG G551JW - Instalacja dysku twardego

background image

Instalacja dysku twardego

Pojemność pamięci komputera można zwiększyć, instalując moduł

pamięci RAM w gnieździe modułu pamięci.

Moduł pamięci RAM należy zainstalować w komputerze zgodnie z

poniższą procedurą:

WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i

niezawodności, moduły rozszerzeń należy kupować tylko od

autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.

OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego

należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i

telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,

zestaw baterii, itd.).

UWAGA:

Wygląd komputera od spodu, a także wygląd modułu pamięci

RAM mogą różnić się w zależności od modelu, ale instalację

modułu pamięci RAM wykonuje się w ten sam sposób.

Zalecane jest, aby instalacja modułu pamięci RAM przebiegała

pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę. Można

także odwiedzić autoryzowane centrum serwisowe w celu

uzyskania dalszej pomocy.

background image

106

Podręcznik elektroniczny do notebooka

A.

Poluzuj śrubę znajdującą się w pokrywie wnęki komputera .

B.

Wysuń pokrywę wnęki, a następnie wyjmij ją całkowicie z

komputera.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

107

C.

Dopasuj i włóż moduł pamięci RAM do gniazda modułu pamięci

RAM.

D.

Dociśnij moduł pamięci RAM do momentu usłyszenia kliknięcia

oznaczającego zabezpieczenie na miejscu.

background image

108

Podręcznik elektroniczny do notebooka

E.

Wyrównaj i umieść na miejscu pokrywę wnęki.

F.

Zamocuj ponownie i zabezpiecz pokrywę za pomocą wykręconej

wcześniej śruby.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

109