ASUS ROG G551JW - Wyłączanie notebooka

background image

Wyłączanie notebooka

Wyłączenie notebooka jest możliwe po wykonaniu następujących

czynności:

lub

Naciśnij

na Charms bar, a następnie

naciśni

> Shut down (Wyłącz), aby

normalnie wyłączyć notebooka.

Na ekranie logowania naciśnij

> Shut

down (Wyłącz).

Możesz również wyłączyć notebooka przy użyciu

trybu Panel. W tym celu uruchom pulpit, a

następnie naciśnij kombinację klawiszy alt + f4 ,

aby uaktywnić okno Wyłącz. Wybierz Shut Down

(Wyłącz) z rozwijanej listy, a następnie wybierz

polecenie OK.

Jeśli notebook nie odpowiada, naciśnij i

przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej

cztery (4) sekundy, aż nastąpi wyłączenie

notebooka.