ASUS ROG G551JW - Hotspoty

background image

Hotspoty

Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchomienie programów i dostęp

do ustawień notebooka. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić

poprzez użycie touchpada.

Hotspoty w uruchomionych aplikacjach

Hotspoty na ekranie startowym

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

53

Hotspot

Akcja

górny, lewy róg

Ustaw kursor myszy w górnym, lewym

narożniku ekranu, a następnie naciśnij

miniaturę ostatnio uruchomionej aplikacji,

aby przywrócić jej działanie.
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji,

przesuń w dół, aby pokazać wszystkie

uruchomione aplikacje.

dolny, lewy róg

Na ekranie uruchomionych aplikacji:

Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym

narożniku ekranu, a następnie naciśnij ikonę

, aby powrócić do ekranu Start.

UWAGA: Aby powrócić do ekranu Start,

możliwe jest również naciśnięcie klawisza

Windows

na klawiaturze.

Na ekranie Start:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym

narożniku ekranu, a następnie naciśnij ikonę

, aby powrócić do aplikacji.

background image

54

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Hotspot

Akcja

Górna część ekranu

Ustaw kursor myszy w górnej części ekranu

w taki sposób, aby nastąpiła zmiana kursora

w ikonę ręki. Przeciągnij, a następnie upuść

ikonę aplikacji w nowej lokalizacji.

UWAGA: Ta funkcja hotspotów działa tylko

w przypadku uruchamiania aplikacji lub

podczas używania funkcji Migawka. W

celu uzyskania szczegółowych informacji,

należy przejść do funkcji Migawka, która

jest opisana w rozdziale Obsługa aplikacji w

systemie Windows®.

górny i dolny, prawy

róg

Ustaw kursor myszy w górnym lub dolnym,

prawym narożniku ekranu, aby uruchomić
Charms bar.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

55