ASUS ROG G551JW - Używanie notebooka

background image

Używanie notebooka

Ten komputer może być używany wyłącznie w

miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się

pomiędzy 5°C (41°F) a 35°C (95°F).

Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej

części komputera i upewnij się, że adapter zasilania

może zapewnić wymagane zasilanie.

Nie należy umieszczać notebooka na kolanach

lub w pobliżu dowolnej części ciała, aby zapobiec

dyskomfortowi, bądź obrażeniom ciała z uwagi na

wystawienie na działanie ciepła.
Nie należy używać z komputerem uszkodzonych

przewodów zasilających, akcesoriów i innych

urządzeń peryferyjnych.

Nie należy przenosić notebooka lub przykrywać

go żadnym materiałem, które może ograniczyć

cyrkulację powietrza, gdy urządzenie jest włączone.

Nie należy umieszczać notebooka na nierównej lub

niestabilnej powierzchni.

Możliwe jest poddawanie notebooka prześwietleniu

na lotnisku (poprzez umieszczanie przedmiotów

na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na

działanie wykrywaczy magnetycznych i bramek.

Należy skontaktować się z właściwymi liniami

lotniczymi, aby dowiedzieć się o odpowiednich

usługach, które mogą być używane podczas lotu, a

także ograniczeniach, do których należy się stosować

podczas używania notebooka w trakcie lotu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

11