ASUS ROG G551JW - Kunngjøring fra Federal Communications Commission

background image

Kunngjøring fra Federal Communications

Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er

underlagt de to følgende vilkårene:

Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.

Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som

kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr,

og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for

å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret

er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi

med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen

kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen

garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom

dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan

bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette

opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

Endre retning eller plassering av mottaker antennen.

Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

background image

124

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet

til på.

Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

ADVARSEL! Bruk av en skjermet type strømledning er et krav i følge FCC

emisjonsgrenser og for å forhindre forstyrrelse med en nærliggende radio og

fjernsynsmottak. Det er viktig at kun den medfulgte strømledningen brukes. Bruk kun

skjermede kabler for å koble til I/O-enheter til dette utstyret. Du er advart at endringer

eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for

samsvar kan annullere din tillatelse til å håndtere utstyret.

(Ettertrykt fra Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993. Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.

Government Printing Office.)