ASUS ROG G551JW - CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med innebygd modem)

background image

CTR 21-godkjenning (for Bærbar PC-er med

innebygd modem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

133

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

background image

134

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Økologisk merke for EU

Denne Nootebook PC-en har blitt tildelt EUs blomstermerke som betyr at dette

produktet har følgende karakteristikk:

1.

Redusert energiforbruk i bruk og i standby-modus

2.

Begrenset bruk av giftige tungmetaller

3.

Begrenset bruk av substanser som er farlige for miljøet og helsen

4.

Reduksjon i bruk av naturressurser ved å oppmuntre til gjenvinning*

5

Konstruert for enkle oppgraderinger og lengre levetid ved bruk av

kompatible reservedeler som batterier, strømforsyning, tastatur,

minnebrikker og, hvis aktuelt, CD/DVD-stasjon.

6.

Redusert fast avfall ved returpolitikk*

For mer informasjon om EUs blomstermerke, vennligst besøk hjemmesiden til den

europeiske unions øko-merke: http://www.ecolabel.eu.