ASUS ROG G551JW - Om denne håndboken

background image

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og

programvarefunksjonene til den bærbare PC-en, inndelt i følgende

kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til den

bærbare PC-en.

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene

til den bærbare PC-en.

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8.1

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 8.1 på den

bærbare PC-en.

Kapittel 4: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker POST til å endre

innstillingene til den bærbare PC-en.

background image

8

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Kapittel 5: Oppgradere den bærbare PC-en

Dette kapitlet guider deg gjennom utskifting og oppgradering av

deler på den bærbare PC-en.

Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)

Dette avsnittet inneholder noen anbefalte tips, maskinvare-

OSS og programvare-OSS du kan lese for å vedlikeholde og løse

problemer med den bærbare PC-en.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for

den bærbare PC-en.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

9