ASUS ROG G551JW - BIOS-innstillinger

background image

BIOS-innstillinger

TIPS: BIOS-skjermbildene i dette avsnittet er kun ment som en referanse.

De virkelige skjermbildene kan variere med modeller og områder.

Oppstart

Denne menyen lar deg stille inn prioriteringer for oppstart.

Du kan henvise til følgende fremgangsmåter når du stiller inn

oppstartsprioritering.

1.

Velg oppstartsalternativ nr. 1 (Boot Option #1) på oppstartskjermen

(Boot).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

82

Elektronisk håndbok for bærbare PC

2.

Trykk

og velg en enhet som Boot Option #1.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

83

Sikkerhet

Denne menyen lar deg sette opp administrator- og brukerpassordet

til den bærbare PC-en. Den lar deg også kontrollere tilgangen til den

bærbare PC-ens harddiskstasjon, I/O-grensesnitt og USB-grensesnitt.

TIPS:

Hvis du tar i bruk et User Password (Brukerpassord) blir du bedt

om å skrive inn dette før du får tilgang til operativsystemet på den

bærbare PC-en.

Hvis du tar i bruk et Administrator Password

(Administratorpassord) blir du bedt om å skrive inn dette før du får

tilgang til BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

84

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Fjerne passordet:

1.

Velg innstilling av administratorpassord (Setup Administrator

Password) eller brukerpassord (User Password) på

sikkerhetsskjermen (Security).

2.

Skriv inn et passord og trykk på

.

3.

Skriv inn passordet på nytt og trykk på

.

Fjerne passordet:

1.

Velg innstilling av administratorpassord (Setup Administrator

Password) eller brukerpassord (User Password) på

sikkerhetsskjermen (Security).

2.

Skriv inn det gjeldende passordet og trykk

.

3.

La feltet for å opprette nytt passord (Create New Password) være
åpent, og trykk

.

4.

Velg Yes (Ja) i bekreftelsesboksen og trykk på

.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

85

I/O-grensesnittsikkerhet

I Sikkerhet-menyen, kan du få tilgang til I/O-grensesnittsikkerhet

for å låse eller låse opp noen grensesnittfunksjoner på den

bærbare PC-en.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Slik låses I/U-grensesnittet:

1. Velg

I/O Interface Security (Sikkerhet for I/

U-grensesnittet)Security (Sikkerhet)-skjermen.

2.

Velg et grensesnitt du ønsker å låse og klikk

.

3.

Velg Lock (Lås).

background image

86

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Sikkerhet for USB-grensesnittet

Gjennom I/O-grensesnittsikkerhetsmenyen, kan du få tilgang

til USB-grensesnittsikkerhet for å låse eller låse opp porter og

enheter.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

Slik låses USB-grensesnittet:

1. Velg

I/O Interface Security (Sikkerhet for I/

U-grensesnittet) > USB Interface Security (Sikkerhet for

USB-grensesnittet)Security (Sikkerhet)-skjermen.

2.

Velg et grensesnitt du ønsker å låse og klikk Lock (Lås).

TIPS: Innstilling av USB Interface (USB-grensesnitt) til Lock (Lås) låser

også og skjuler External Ports (Eksterne porter) og andre enheter

inkludert under USB Interface Security (USB-grensesnittsikkerhet).

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

87

Angi masterpassord

I Sikkerhet-menyen, kan du bruke Set Master Password (Angi

masterpassord) til å sette opp en passordaktivert tilgang til

harddisken din.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Slik stilles HDD-passordet inn:

1. Klikk

Set Master Password (Still inn masterpassordet)

Security (Sikkerhet)-skjermen.

2.

Skriv inn et passord og trykk

.

3.

Bekreft passordet ved å skrive det inn igjen og trykk

.

4. Klikk

Set User Password (Still inn brukerpassordet) og

gjenta framgangsmåten over for å stille inn brukerpassordet.

background image

88

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Lagre og avslutt

For å bevare konfigurasjonsinnstillingene dine, velg Save Changes and

Exit (Lagre endringer og avslutt) før du avslutter BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager


Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

89

BIOS oppdatering

1.

Bekreft riktig modell på den bærbare PC-en og last ned den siste

BIOS-filen for modellen din fra ASUS-websidne.

2.

Lagre en kopi av den nedlastede BIOS-filen på en flashdiskstasjon.

3.

Koble flashdiskstasjonen til den bærbare PC-en.

4.

Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter på

under

POST.

5.

Fra BIOS-konfigurasjonsprogrammet, klikk Advanced (Avansert)
> Start Easy Flash
og trykk på

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

90

Elektronisk håndbok for bærbare PC

6.

Finn den nedlastede BIOS-filen på flashdiskstasjonen og trykk på

.

7.

Når oppdateringsprosessen i BIOS er ferdig, klikk Exit (Avslutt) >

Restore Defaults (Gjenopprett standarder) for å gjenopprette

systemet til standardinnstillingene.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G551
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

91