ASUS ROG G551JW - Tilgang til Apper-skjermen

background image

Tilgang til Apper-skjermen

Bortsett fra appene som allerede er festet på Start-skjermen, kan du

også åpne andre applikasjoner gjennom Apper-skjermen.

Starte Apper-skjermen

Start Apper-skjermen ved å bruke den bærbare PC-ens

berøringsskjerm*, styreplate eller tastatur.

MERK: Faktiske apper vist på skjermen kan variere fra modell til modell.

Følgende skjermbilde er bare for referanse.

Sveip opp på startskjermen.

Klikk

-knappen på Start-skjermen.

Trykk

-knappen på Start-skjermen, og trykk

.

background image

62

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Feste flere applikasjoner på Start-skjermen

Du kan feste flere apper på startskjermen ved hjelp av

berøringsskjermen* eller styreplaten.

1.

Åpne Alle apper-skjermen

2.

Trykk og hold en app du vil feste på startskjermen

for å aktivere Customize (Tilpass)-linjen.

3.

(valgfritt) Når Customize (Tilpass)-linjen er

aktivert, kan du trykke på flere apper for å feste

dem på startskjermen.

4.

Trykk på

for å feste den valgte appen til

startskjermen.*

1.

Åpne Alle apper-skjermen

2.

Høyreklikk på appene som du vil legge til på

Startskjermen.

3.

Trykk/klikk på

-ikonet for å feste de valgte

programmene på Start-skjermen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

63