ASUS ROG G551JW - Windows® 8.1 taster

background image

Windows® 8.1 taster

Det er to spesielle Windows®-taster på den bærbare PC-ens tastatur som

brukes som under:

Trykk på denne tasten for å gå tilbake til Start-skjermen.

Hvis du allerede er på Start-skjermen, trykker du på

denne tasten for å gå tilbake til den siste appen du åpnet.

Trykk på denne tasten for å simulere høyreklikkfunksjoner.

Aktiverer eller deaktiverer styreplaten.

skrur av eller på høyttaleren

skrur ned volumet på høyttaleren

skrur opp volumet på høyttaleren

background image

44

Elektronisk håndbok for bærbare PC