ASUS ROG G551JW - Bruke den optiske stasjonen

background image

Bruke den optiske stasjonen

TIPS:

Faktisk plassering av den elektroniske utløsingsknappen kan variere

avhengig av modellen til den bærbare PC-en.

Det faktiske utseendet på den bærbare PC-ens optiske stasjon kan

også variere avhengig av modell, men bruksprosedyrene er de

samme.

Sette inn en optisk disk

1.

Mens den bærbare PC-en er på, trykk på den elektroniske

utløsingsknappen for å delvis løse ut den optiske diskskuffen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

47

2.

Trekk forsiktig ut diskskuffen.

VIKTIG! Vær forsiktig så du ikke berører linsen på den optiske stasjonen.

Sørg for at ingen gjenstander blir sittende fast under skuffen.

3.

Hold disken etter kanten, med trykt side opp, plasser den deretter

forsiktig i huben.

4.

Trykk ned diskens plasthub til den klikker på plass i den optiske

stasjonens hub.

background image

48

Elektronisk håndbok for bærbare PC

5.

Trykk skuffen forsiktig inn for å lukke den optiske stasjonen.

TIPS: Mens data leses, er det vanlig å høre litt spinning og vibrasjon i den

optiske stasjonen.

Manuelt utløsingshull

Det manuelle utløsingshullet finnes på døren til den optiske

stasjonen og brukes til å løse ut skuffen i tilfelle den elektroniske

utløsingsknappen ikke fungerer.

For å manuelt løse ut skuffen, sett inn en rett binders i hullet for manuell

utløsing til skuffen åpnes.

ADVARSEL! Bruk bare det manuelle utløsingshullet når den elektroniske

utløsingsknappen ikke fungerer.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

49