ASUS ROG G551JW - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere

Bluetooth-apparaten mogelijk te maken.

BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is

uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Zie

voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om

gegevensoverdracht mogelijk te maken. Gebruik uw touchpad hiervoor

als volgt:

1.

Activeer de Charms bar (Emoticonbalk).

2.

Tik op

en vervolgens op Change PC Settings

(PC-instellingen wijzigen).

3.

Selecteer onder PC Settings (PC-instellingen)de

optie Devices (Apparaten) en tik op Add a Device

(Een apparaat toevoegen)om naar apparaten te

zoeken die Bluetooth ondersteunen.

4.

Selecteer een apparaat uit de lijst. Vergelijk de code

op uw notebook met de code die naar het gekozen
apparaat is gezonden. Tik op Yes (Ja) als ze gelijk zijn

om uw notebook met het apparaat te koppelen.

OPMERKING

: Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u

gevraagd worden om de code voor uw notebook in te

voeren.

background image

72

Gebruikershandleiding notebook PC-E

of

1.

Activeer de Charms bar (Emoticonbalk).

2.

Tik op

en tik op

.

3.

Verplaats de schuif naar rechts om de

vliegtuigmodus in te schakelen.

Druk op

.