ASUS ROG G551JW - Veiligheidsinformatie optisch station

background image

Veiligheidsinformatie optisch station

Informatie laserveiligheid

WAARSCHUWING! Om blootstelling aan de laser van de optische drive te voorkomen,

moet u niet proberen om de optische drive zelf te demonteren of te repareren. Neem

voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp.

Veiligheidswaarschuwing CD-ROM-drive

LASERPRODUCT VAN KLASSE 1

Onderhoudswaarschuwingslabel

WAARSCHUWING! ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER GEOPEND. KIJK NIET IN

DE STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN.

CDRH-voorschriften

Het Centrum voor apparaat- en radiologische gezondheid (Center for Devices

and Radiological Health,CDRH) van de U.S. Food and Drug Administration

(Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenbureau) heeft op 2 augustus

1976 voorschriften opgelegd voor laserproducten. Deze voorschriften zijn van

toepassing op laserproducten die werden geproduceerd vanaf 1 augustus 1976.

De naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten worden
verdeeld.

WAARSCHUWING! Het gebruik van bedieningselementen of aanpassing van

de prestaties van procedures die niet in dit document of in de installatiegids van

het laserproduct zijn vermeld, kunnen een gevaarlijke blootstelling aan straling

veroorzaken.