ASUS ROG G551JW - REACH

background image

REACH

In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie

en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen

van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://csr.

asus.com/english/REACH.htm.