ASUS ROG G551JW - Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana

background image

Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana

1.

Izpildiet sadaļas Dinamiska IP/PPPoE tīkla

savienojuma konfigurēšana no 1. līdz 5. darbībai.

2 Pieskarieties

Use the following IP address

(Izmantot šādu IP adresi).

3.

Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi,

apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.

4.

Ja nepieciešams, varat arī ievadīt vēlamo DNS

servera adresi un alternatīvo DNS serveri, pēc tam

pieskarieties OK (Labi).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

75