ASUS ROG G551JW - Multivides vadības taustiņi

background image

Multivides vadības taustiņi

Ar multivides vadības taustiņiem varat vadīt multivides failus,

piemēram, audio un video, kad tie tiek atskaņoti piezīmjdatorā.

Nospiediet taustiņu

kombinācijā ar piezīmjdatora bulttaustiņiem,

kā parādīts tālāk.

Apturēt

Atskaņot

vai pauzēt

Pāriet uz iepriekšējo

ierakstu vai ātri attīt

Pāriet uz nākamo

ierakstu vai ātri pārtīt

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

45