ASUS ROG G551JW - Uzlādējiet piezīmjdatoru.

background image

Uzlādējiet piezīmjdatoru.

A.

Maiņstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājam pievienojiet maiņstrāvas

vadu.

B.

Maiņstrāvas adapteri pievienojiet 100 V~240 V strāvas avotam.

C.

Līdzstrāvas savienotāju pievienojiet piezīmjdatora strāvas

(maiņstrāvas) ievadei.

Pirms piezīmjdatora izmantošanas pirmo reizi

akumulatora režīmā lādējiet piezīmjdatoru 3 stundas.

PIEZĪME. Strāvas adaptera izskats var atšķirties atbilstoši modeļiem un

reģionam.

SVARĪGI!

Informācija par strāvas vadu.

-

Ieejas spriegums: 100-240 Vac

-

Ieeja frekvence: 50-60 Hz

-

Nominālā izejas strāva: 6,32A (120W)

-

Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

29

SVARĪGI!

Atrodiet ievades/izvades tehnisko datu uzlīmi uz piezīmjdatora un

pārliecinieties, ka dati atbilst strāvas adaptera ievades/izvades jaudas

vērtībai. Dažiem piezīmjdatoriem atkarībā no pieejamā SKU var būt

būt vairākas nominālās izvades vērtības.

Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms pirmās ieslēgšanas ir pievienots

strāvas adapterim. Mēs stingri iesakām lietot iezemētu kontaktligzdu,

kamēr izmantojat piezīmjdatoru strāvas adaptera režīmā.

Kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai un piezīmjdatora tuvumā.

Lai piezīmjdatoru atvienotu no strāvas padeves avota, atvienojiet

piezīmjdatoru no kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet šos piezīmjdatora akumulatora piesardzības norādījumus.

Tikai ASUS autorizēts tehniskais personāls drīkst izņemt akumulatoru

no ierīces.

Akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, izņemšanas vai izjaukšanas

gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai radīt ķīmiskus apdegumus.

Savai drošībai ievērojiet brīdinājuma uzlīmes.

Ja ievietots neatbilstošs akumulators, pastāv eksplozijas risks.

Nemetiet ugunī.

Nekad nemēģiniet izveidot piezīmjdatora akumulatora

īssavienojumu.

Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru.

Ja parādās noplūde, pārtrauciet lietošanu.

Akumulatoru un tā sastāvdaļas ir jānodod pārstrādei vai pareizi

jāiznīcina.

Akumulatoru un citas sīkas detaļas glabājiet bērniem nepieejamā

vietā.

background image

30

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata