ASUS ROG G551JW - Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona

background image

Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona

background image

32

E-priručnik za prijenosno računalo

Smanjivanje zumom

Povećavanje zumom

Spojite dva prsta na zaslonu
osjetljivom na dodir

Razmaknite dva prsta na zaslonu
osjetljivom na dodir

Povlačenje od gornjeg ruba

Povlačenje prstom

Na Početnom zaslonu

povucite od gornjeg

ruba zaslona za pregled

trake Customize

(Prilagođavanje).

U pokrenutoj aplikaciji,

povlačite od gornjeg ruba

zaslona za pregled njezinog

izbornika.

Vucite prstom za listanje prema

gore ili prema dolje i povlačite

prstom za panoramski pregled

zaslona ulijevo ili udesno.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

33

Kucnite/dvaput kucnite

Kucnite i zadržite

Kucnite aplikaciju da je

pokrenete.

U načinu rada radne

površine, dvaput kucnite

stavku za pokretanje.

Ako aplikaciju želite

premjestiti, kucnite

i zadržite pločicu s

aplikacijom i odvucite je na

novu lokaciju.

Ako želite zatvoriti

aplikaciju, kucnite i zadržite

gornji dio aktivne aplikacije

i odvucite ga u donji dio

zaslona kako biste je

zatvorili.

background image

34

E-priručnik za prijenosno računalo

Povlačenje gore

Povlačenje dolje

Povucite prema gore na

početnom zaslonu radi pokretanja

zaslona Apps (Aplikacije).

Povucite prema dolje na zaslonu

Apps (Aplikacije) radi povratka na

početni zaslon.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

35

Pomicanje pokazivača

Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja

pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja

pokazivača po ekranu.

Horizontalno povlačenje

Vertikalno povlačenje

DIjagonalno povlačenje