ASUS ROG G551JW - Geste s dva prsta

background image

Geste s dva prsta

Kucnite/klik

Zaokretanje

Kucnite s dva prsta dodirnu plohu

za simulaciju funkcije desnog

klika.

Ako želite zaokretati sliku, stavite

dva prsta na dodirnu plohu i

zatim jedan prst okrećite u smjeru

kazaljke ili u smjeru suprotnom

od kazaljke, a drugi držite

nepomičnim.

Listanje s dva prsta (gore/dolje)

Listanje s dva prsta (lijevo/desno)

Povlačite dva prsta za listanje prema

gore ili dolje.

Povlačite dva prsta za listanje udesno

ili ulijevo.

background image

40

E-priručnik za prijenosno računalo

Smanjivanje zumom

Povećavanje zumom

Približite zajedno dva prsta na

dodirnoj plohi.

Razdvojite dva prsta na dodirnoj

plohi.

Povlačenje i ispuštanje

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite lijevu tipku. Drugim prstom

povlačite prema dolje niz dodirnu plohu radi povlačenja i ispuštanja stavke

na novu lokaciju.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

41