ASUS ROG G551JW - Spajanje na žične mreže

background image

Spajanje na žične mreže

Možete se povezati sa žičnim vezama kao što su lokalne mreže

i širokopojasna veza s internetom, uz pomoć LAN priključka za

prijenosno računalo.

NAPOMENA: Obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) u vezi

pojedinosti ili zatražite od administratora da vam poveća propusnost

mrežne veze.

Ako želite konfigurirati postavke držite se sljedećeg postupka.

VAŽNO! Pazite da prije svih potrebnih radnji svi mrežni kabeli budu

spojeni između priključka prijenosnog računala i lokalne mreže.