ASUS ROG G551JW - Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)

background image

Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)

Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:

Bitni zahtjevi kao u [članku 3]

Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]

Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN 60950]

Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku 3.1b]

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN 301 489-1] u

[EN 301 489-17]

Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]

Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]