ASUS ROG G551JW - BIOS-asetukset

background image

BIOS-asetukset

HUOMAUTUS: Tämän luvun BIOS-näyttökuvat ovat vain viitteellisiä.

Todelliset näyttökuvat voivat vaihdella malleittain ja alueittain.

Uudelleenkäynnistys

Tällä valikolla voit asettaa uudelleenkäynnistysvalintojen ensisijaisuudet.

Voit ottaa mallia seuraavista toimenpiteistä asettaessasi omia

uudellenkäynnistyksen ensisijaisuuksia.

1. Valitse

Boot (Käynnistys) -näytössä Boot Option #1

(Käynnistysvalinta 1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

82

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

2.

Paina

-painiketta ja valitse laite Boot Option #1:nä

(Käynnistysvalinta 1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

83

Suojaus

Tällä valikolla voit asettaa järjestelmänvalvojan ja käyttäjän salasanan

kannettavaan tietokoneeseen. Se sallii sinun myös valvoa kannettavan

tietokoneen kiintolevyn käyttöä, input/output (I/O) -käyttöliittymää ja

USB-käyttöliittymää.

HUOMAUTUS:

Jos asennat User Password Käyttäjän salasanan), sinua kehotetaan

syöttämään se ennen siirtymistä kannettavan tietokoneen

käyttöjärjestelmään.

Jos asennat Administrator Password (Järjestelmänvalvojan

salasanan), sinua kehotetaan syöttämään se ennen siirtymistä

BIOS-asetuksiin.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

84

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Salasanan asettaminen:
1. Valitse

Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator

Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User

Password (Käyttäjän salasana).

2.

Kirjoita salasana ja paina

.

3.

Kirjoita salasana uudelleen ja paina

.

Salasanan tyhjentäminen:
1. Valitse

Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator

Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User

Password (Käyttäjän salasana).

2.

Näppäile nykyinen salasana ja paina

-painiketta..

3. Jätä

Create New Password (Luo uusi salasana) -kenttä tyhjäksi

ja paina

-painiketta..

4.

Valitse vahvistusruudussa Yes (Kyllä) ja paina

.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

85

I/O-liittymän suojaus

Voit käyttää suojausvalikossa I/O-liittymän suojausta joidenkin

kannettavan tietokoneen liittymätoimintojen sulkemiseen tai

avaamiseen.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

I/O-käyttöliittymän lukitseminen:

1. Valitse

Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface

Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus).

2.

Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta

.

3. Valitse

Lock (Lukko).

background image

86

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

USB-käyttöliittymäturvallisuus

I/O-liittymän suojausvalikossa voit käyttää myös USB-liittymän

suojausta porttien ja laitteiden lukitsemiseen tai lukituksesta

vapauttamiseen.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

USB-käyttöliittymän lukitseminen:

1. Valitse

Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface

Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus) > USB Interface

Security (USB-käyttöliittymäturvallisuus).

2.

Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta Lock

(Lukitse).

HUOMAUTUS: USB Interface (USB-liittymän) asettaminen

Lock (Lukko) -tilaan myös lukitsee ja piilottaa External Ports (Ulkoiset

portit) ja muut laitteet, jotka sisältyvät USB Interface Security (USB-

liittymän suojaukseen).

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

87

Aseta master-salasana

Suojausvalikossa voit käyttää Set Master Password (Aseta

master-salasana) -toimintoa kiintolevyn käytön salasanaa

edellyttäväksi.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

HDD-salasanan asettaminen:

1. Napsauta

Security (Turvallisuus)-näytössä Set Master

Password (aseta ylläpitäjän –salasana)

2.

Näppäile salasana ja paina

.

3.

Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen ja paina

.

4.

Napsauta Set User Password (Aseta käyttäjän salasana) ja

aseta käyttäjän salasana toistamalla yllä esitetyt vaiheet.

background image

88

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tallenna ja lopeta

Valitse määritysasetusten säilyttämiseksi Save Changes and Exit

(Tallenna muutokset ja lopeta) ennen BIOS-asetuksista poistumista.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

89

BIOS:in päivittäminen.

1.

Tarkista kannettavan tietokoneen tarkka malli ja lataa sitten

mallin uusin BIOS-tiedosto ASUS-web-sivustolta.

2.

Tallenna kopio ladatusta BIOS-tiedostosta flash-levyasemaan.

3.

Liitä flash-levyasema kannettavaan tietokoneeseen.

4.

Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina POST-tilassa

.

5.

Napsauta BIOS-asennusohjelmasta Advanced > Start Easy

Flash (Lisäasetukset > Käynnistä Easy Flash), sen jälkeen paina

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

90

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

6.

Paikallista ladattu BIOS-tiedosto flash-levyasemassa ja paina
sitten

.

7.

Napsauta BIOSin päivitysprosessin jälkeen Exit > Restore

Defaults (Lopeta > Palauta oletukset) palauttaaksesi

järjestelmän oletusasetuksiinsa.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G551
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

91