ASUS ROG G551JW - Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

background image

Võrguga ühilduvuse deklaratsioon

Tootja poolt teavitatud asutustele ja müüjale esitatav deklaratsioon: “Käesolevas

deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade peab kavakohaselt

töötama, ja teavitatud võrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla

raskendatud.”

Deklaratsioon, mille tootja esitab kasutajale: “Käesolevas deklaratsioonis

nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade peab kavakohaselt töötama, ja

teavitatud võrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla raskendatud.

Tootja lisab ka teatise, milles selgitab, et ühilduvus võrguga sõltub seadmete ja

tarkvara häälestusest. Lisaks sellele soovitab tootja kasutajal pöörduda müüja

poole, kui seadmeid soovitakse kasutada muus võrgus.”

Praeguseks on teavitatud asutus CETECOM välja andnud mitmeid üleeuroopalisi

kinnitusi, mis kasutavad standardit CTR 21.

Tulemuseks on Euroopa esimesed modemid, mis ei vaja regulatiivseid kinnitusi

igas erinevas Euroopa riigis.